Szkoła zakończyła działalność w 2018 roku.

Nieodebrane dokumenty zostały przekazane do Archiwum Kuratorium Oświaty.