strona główna  |   o liceum  |   nauka  |   praca  |   faq  |   kontakt

Promocja - Czesne 0 zł

Fajnie mieć w swojej szkole dobrych znajomych. Może ktoś z Twojego otoczenia też chciałby ukończyć szkołę średnią więcej »

Nauka

Liceum 2 letnie
     Informacje
     Zapisy
     Opłaty
Liceum 3 letnie
     Informacje
     Zapisy
     Opłaty
Matura w 1 rok
     Informacje
     Opłaty
     Zapisy
     Wymagane dokumenty
Kursy do matury
     Informacje
     Opłaty
     Zapisy

 

Informacje

Strona główna » Nauka » Matura w 1 rok » Informacje


Informacje ogólne

 

 Co to jest „Matura w 1 rok”?

Jest to kurs przygotowawczy (dla osób pełnoletnich) do egzaminów eksternistycznych z zakresu liceum ogólnokształcącego dla dorosłych.

Po zdaniu egzaminów eksternistycznych przed Okręgową Komisją Egzaminacyjną (powołaną Przez Kuratora Oświaty) - ze wszystkich przedmiotów obejmujących materiał liceum ogólnokształcącego dla dorosłych otrzymuje się świadectwo ukończenia liceum ogólnokształcącego dla dorosłych.

Egzamin eksternistyczny odbywa się w tylko w formie pisemnej na tzw. arkuszu egzaminacyjnym. Z każdego przedmiotu dostępny jest informator zawierający szczegółowy opis formy egzaminu.

 

 Przedmioty objęte egzaminem eksternistycznym:

- język polski, język angielski, geografia, historia, wiedza o społeczeństwie, podstawy przedsiębiorczości, matematyka, fizyka, chemia, biologia, informatyka.

 

 

Organizacja kursu  „Matura w 1 rok ” i terminy zdawania egzaminów eksternistycznych

 

 

Kurs składa się z 2 semestrów.

1 semestr  - czas trwania: od lutego  r. do czerwca  

2 semestr  - czas trwania: od września r. do stycznia  

 

Zajęcia odbywać się będą w formie wykładów średnio w 2 weekendy w miesiącu w dniach:

sobota 8.00- 16.00, niedziela 8.00 - 16.00 ( są to godziny uśrednione).

Każdy uczestnik kursu będzie mógł bezplatnie  korzystać z informacji i materiałów dotyczących kursu i egzaminów eksternistycznych znajdujących się w serwisie internetowym Liceum Zaocznego.

Obecność na zajęciach nie jest obowiązkowa.

 

Przedmioty wykładane w semestrze 1:

- język polski,

- język angielski,

- geografia,

- historia,

- wiedza o społeczeństwie,

- podstawy przedsiębiorczości.

Termin zdawania egzaminów eksternistycznych z powyższych przedmiotów: od 1 do 31 października  

Szczegółowy harmonogram sesji egzaminacyjnej ogłaszany jest na 15 dni przed rozpoczęciem sesji przez Dyrektora Centralnej Komisji Egzaminacyjnej.

 

 Przedmioty wykładane w semestrze 2:

- matematyka,

- fizyka,

- chemia,

- biologia,

- informatyka.

Termin zdawania egzaminów eksternistycznych z powyższych przedmiotów: od 1 do końca lutego.

Szczegółowy harmonogram sesji egzaminacyjnej ogłaszany jest na 15 dni przed rozpoczęciem sesji przez Dyrektora Centralnej Komisji Egzaminacyjnej.

 

 Egzamin eksternistyczny z danych zajęć edukacyjnych przeprowadzany jest w tym samym terminie w całym kraju w miejscu wskazanym przez Okręgową Komisję Egzaminacyjną (nie odbywa się w miejscu prowadzenia kursu "Matura w 1 rok").

 

 Tryb zdawania egzaminów eksternistycznych regulują Rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej z dnia: 18  i 27 września 2007 r.

 

Matura

 

Po otrzymaniu świadectwa można przystąpić do Egzaminu Maturalnego przeprowadzanego przez Okręgową Komisję Egzaminacyjną w Gdańsku (przystąpienie do matury nie jest obowiązkowe!). Matura odbywa się w miejscu wskzanym przez OKE (nie odbywa się w miejscu prowadzenia kursu "Matura w 1 rok").

 

 

 

 

 

 


strona główna |  nauka |  o liceum |  dla kandydatów |  praca |  faq |  kontakt |  mapa serwisu


Adres firmy i dane o działalności:
Liceum Zaoczne 80-350 Gdańsk ul. Chłopska 64 ( budynek szkoły podstawowej nr 60 )
tel. 58 558-25-12, tel. kom. 795 581 470, fax: 58-558-25-12, email: poczta@liceumzaoczne.pl