strona główna  |   o liceum  |   nauka  |   praca  |   faq  |   kontakt

Promocja - Czesne 0 zł

Fajnie mieć w swojej szkole dobrych znajomych. Może ktoś z Twojego otoczenia też chciałby ukończyć szkołę średnią więcej »

Nauka

Liceum 2 letnie
     Informacje
     Zapisy
     Opłaty
Liceum 3 letnie
     Informacje
     Zapisy
     Opłaty
Matura w 1 rok
     Informacje
     Opłaty
     Zapisy
     Wymagane dokumenty
Kursy do matury
     Informacje
     Opłaty
     Zapisy

 

Informacje

Strona główna » Nauka » Liceum 3 letnie » Informacje


Liceum ogólnokształcące 3-letnie przeznaczone jest dla osób, które:

  • ukończyły 8-letnią szkołę podstawową, lub
  • ukończyły gimnazjum, lub
    przerwały naukę w innej szkole średniej.

 

Nauka w liceum podzielona jest na 6 semestrów
Zajęcia odbywają się w formie wykładów i konsultacji (średnio co 2 tygodnie) w:

  • soboty (8.00-16.10),
  • niedziele (8.00-16.10).
    Podane godziny są orientacyjne.
    Przykładowy plan zajęć KLIKNIJ

 

W trakcie trwania semestru nie ma obowiązkowych odpytywań i sprawdzianów. Tylko jeden raz w semestrze należy wykonać w domu pracę kontrolną (w formie: testu lub opisowej)..

 

Zaliczenie przedmiotów odbywa się w sesji egzaminacyjnej, pod koniec każdego semestru. Wszystkie przedmioty są zaliczane w formie egzaminu ustnego i dodatkowo w formie egzaminu pisemnego z: języka polskiego, języka angielskiego i matematyki.

 

Liceum posiada uprawnienia szkoły publicznej. Kadra dydaktyczna to nauczyciele posiadający odpowiednie kwalifikacje w nauczaniu przedmiotów objętych programem nauczania wytyczonym przez Ministerstwo Edukacji Narodowej .
 

Dodatkowo każdy słuchacz może bezpłatnie uczęszczać na zajęcia z drugiego języka obcego (pod warunkiem, że utworzy się równoległa grupa z obowiązkowym językiem obcym – innym niż j. angielski).

 

Świadectwo ukończenia szkoły średniej otrzymuje się po ukończeniu 6 semestru.

 

Do Matury może przystąpić każdy, kto ukończył nasze liceum. Matura odbywa się w budynku szkoły, w miesiącu maju wg harmonogramu ustalonego przez Okręgową Komisję Egzaminacyjną.(OKE).
 


strona główna |  nauka |  o liceum |  dla kandydatów |  praca |  faq |  kontakt |  mapa serwisu


Adres firmy i dane o działalności:
Liceum Zaoczne 80-350 Gdańsk ul. Chłopska 64 ( budynek szkoły podstawowej nr 60 )
tel. 58 558-25-12, tel. kom. 795 581 470, fax: 58-558-25-12, email: poczta@liceumzaoczne.pl